Kontakt

Stowarzyszenie „DUAE ROTAE”
ul. Woj. Pol. 13
PL-58-200 Dzierżoniów

e-mail: bezprawie@hybryda.info

Rejestr prasowy SO w Świdnicy: 475

Redaktor Naczelny: Leszek Kwiecień