Jak zorganizować legelnie grę hazardową bez pozwoleń

Wydaje się to właściwie niemożliwe aby można było zorganizować grę hazardową bez zezwolenia. Kiedy próbowaliśmy się dowiedzieć w Izbie Celnej czy na opisaną loterię potrzebne jest zezwolenie, wszyscy powtarzali nam, że skoro jest element losowości to gra podlega pod ustawę o grach hazardowych i zezwolenie jest konieczne. Okazuje się jednak, iż istnieje jedyna w Polsce loteria (opisana poniżej) które nie wymaga żadnego zezwolenia. Proszę zatem zapoznać się ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z dnia 8 czerwca 2011 roku znak SC/12/7291/33-1 /BM B/2011/BMI9-3757 i organizować gry hazardowe bez zgłaszania.

Gminy mogą organizowac loterie i gry hazardowe bez jakichkolwiek zezwoleń!!!

Jak wynika z uzasadnienia postanowienia z dnia 13 grudnia 2010 roku o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie o sygnaturze akt Ds 1497/10 – Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich – gminy nie są zobowiązane do uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń na organizacje gier hazardowych i mogą takie gry organizować bez żadnych ograniczeń. Wczytując się dokładnie w przedmiotowe uzasadnienie, wynika z niego iż ustawa o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.) nie dotyczy gmin.

Sprawa dotyczy zorganizowanej przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie loterii w której główną nagrodą była samochód osobowy. Gra polegała na kupowaniu losów w cenie 5 zł, z których potem miał być wylosowany los zwycięzcy, a nagrodą samochód osobowy. Loteria ta nie została zgłoszona do Urzędu Celnego i nie zostało wydane pozwolenie na jej zorganizowanie. W wyniku złożonego zawiadomienia, prokuratura uznała iż gmina działała zgodnie z prawem, i gmina nie ma żądnego obowiązku zgłaszania jakiejkolwiek gry hazardowej do UC. Postanowienie jest prawomocne i może służyć innym gminą za drogowskaz do organizowania loterii i gier hazardowych bez żadnych ograniczeń.

Loteria umorzenie – prawomocne postanowienie prokuratury